משלוח עד הבית בעלות של ₪19 בלבד, משלוח חינם בהזמנה מעל ₪499

תקנון ותנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים ל- https://shop.reefer.co.il (“האתר” ו- “אתר האינטרנט“), המופעל על ידי חברת ריפר מרקט בע׳׳מ, מרחוב קרליבך 10, תל אביב (“החברה“). תקנון זה יחד עם “מדיניות הפרטיות” של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. הגישה לאתר זה ורכישת מוצרים בו, הנה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

1.           כללי

1.1.       תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, לרבות גולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצרים באתר, במישרין או בעקיפין, בכל אמצעי קצה שהוא (“המשתמש” או “הלקוח“).

1.2.       אנא קרא בקפידה את התנאים המפורטים בתקנון זה בטרם ביצוע כל פעולה באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמתך לתנאי התקנון ללא כל הגבלה או הסתייגות. על כן, אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

1.3.       כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון ו/או לכל מטרה אחרת. מטעמי נוחות מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

1.4.       חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם.

1.5.       התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות התקנון, החל ממועד השינוי יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר, ועל כן מומלץ לעיין בתקנון זה מעת לעת.

2.           השימוש באתר

2.1.       אתר האינטרנט הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישת מוצרי אופנה, אביזרי עישון, נרות ומוצרים נוספים. יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.

2.2.       בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ו/או הוראות תקנון זה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל [email protected] או בטלפון 054-9097974.

2.3.       כל אדם ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע רכישה באתר, ובלבד שמילא אחר כל הוראותיו של תקנון זה ובפרט אחר כל אחד מהתנאים הבאים במצטבר:

·       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

·       המשתמש הנו בגיר (מעל גיל 18), תושב ישראל או בעל היתר שהייה כדין בישראל, ובעל כתובת בישראל. מובהר כי על פי החוק בישראל, רשאי לרכוש מוצרים באמצעות אתר זה רק מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה, בהתאם לכך – במעמד השימוש באתר ו/או במעמד הקנייה על המשתמש להצהיר כי גילו 18 ומעלה.  

·       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, וכן בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל ואשר האתר מכבד, כמפורט להלן.

2.4.       מכירת המוצרים באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת. החברה שומרת על זכותה לקבוע כמות מרבית של יחידות מוצר אותן ניתן לרכוש ברכישה אחת, כמו-גם לבטל או להפחית כמות של כל מוצר שיסופק ללקוח, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאי השימוש.

2.5.       ניתן לבצע הזמנה באתר במשך כל שעות היממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקה או מסיבה אחרת. במקרה בו תתקל בקושי טכני, תפעולי או אחר בקשר עם האתר או הזמנה שביצעת / שברצונך לבצע, במקרה בו הנך נדרש לבירור / סיוע כלשהו בקשר עם האמור, ניתן לפנות אלינו במייל לכתובת [email protected] .

2.6.       האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצידה של החברה והיא אינה אחראית ומתנערת מכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, ההלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות ובין אם ביחס לתכנים שבאתר.

3.           התכנים, המוצרים והמחירים באתר

3.1.       החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן, נכון ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות. מובהר כי תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות המוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר, הינם לצרכי המחשה בלבד והם לא בהכרח מדויקים ו/או ממצים. אין להסתמך על נתוני ומרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, במקום זאת יש לקרוא את ולהסתמך על המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו. אם זיהית פער בין נראות ותיאור המוצר בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, נודה אם תעדכננו בכך כדי שנפעל לתקנו.

3.2.       מגוון המוצרים המוצג באתר נתון לשיקול דעת החברה, ואין החברה מתחייבת למגוון ספציפי ולכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים שבאתר, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו וכד’, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להודיע על כך.

3.3.       המחירים המופיעים באתר נקובים בש”ח, כוללים מע”מ (ככל שחל בהתאם לדין), אך אינם כוללים דמי משלוח אשר יחויבו בנפרד כאמור בסעיף 5 להלן. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את מחירי המוצרים באתר וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. על כן, יתכנו מקרים בהם יתגלה פער בין המחיר בעת איסוף המוצרים ל”סל הקניות”, לבין מחירי המוצרים במועד השלמת הליך ההזמנה. בכל מקרה מובהר כי המחיר הקובע הוא המחיר שהופיע בעת השלמת הליך ההזמנה, והחברה לא תישא באחריות כלשהי עקב פערי מחירים כאמור.

3.4.       החברה פועלת על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה.

3.5.       החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות ו/או כל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק כל מבצע והטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יינתנו כפל הנחות / הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם צוין במפורש אחרת). בכלל זה לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים במבצע.

4.           אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר

4.1.       הזמנת מוצרים באתר כרוכה במסירת פרטים באופן נכון ומדויק (שם הלקוח, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכד’), וכן אישור של יתר התנאים שנדרשים לשם ביצוע ההזמנה, הכל כפי שיהיו מעת לעת.

4.2.       מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל או לא לאשר הזמנה, אם הפרטים שהמשתמש מסר הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.3.       לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו ואלו יתווספו ל”סל הקניות”, בכפוף לזמינותם במלאי. כל עוד לא הושלמה ההזמנה הלקוח יוכל לצפות ב”סל הקניות”, לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים וכד’. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים ל”סל הקניות” של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.

4.4.       על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

4.5.       הרכישה באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: אמריקן אקספרס, מאסטרכארד, ישרכארט, ויזה וכל כרטיס אשראי אחר אשר החברה תחליט כי ניתן לרכוש באמצעותו (לפי שיקול דעת החברה וללא צורך בעדכון תקנון זה). לא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי אחרים ו/או כרטיסי חיוב עם כתובת חיוב מחוץ לישראל ו/או באמצעות תשלום מזומן בעת ביצוע המסירה ו/או באמצעות שיקים).

4.6.       על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש להיעשות על דעתו ובהסכמתו של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. הלקוח יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של הלקוח בכרטיס האשראי כאמור. הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לא תחייב את החברה.

4.7.       לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבלת אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור הזמנה ו/או חשבונית עסקה ו/או הודעת לטובת אימות העסקה, בהתאם לפרטים שמסר הלקוח. במידה ולא קיבלת מסמך כאמור בתוך 24 שעות לאחר ביצוע ההזמנה, מומלץ לפנות אלינו ללא דיחוי לברר את הענין. המשתמש נותן את הסכמתו לקבל מהחברה (בכל אמצעי מדיה) אישור הזמנה ו/או חשבונית ו/או הודעת אימות כאמור, כמו-גם הודעות אחרות ככל שנדרשות לצורך תפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר (כגון תזכורת להשלמת הזמנה), ומאשר כי האמור אינו מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו זו במסירת הודעה לחברה באחת מהדרכים המפורטות בתקנון זה.

4.8.       אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ללקוח על דבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעיכוב ו/או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור.

4.9.       מובהר בזה כי מרגע השלמת ביצוע הזמנה, לא ניתן באמצעות האתר לשנותה ו/או לבטלה. במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, לערוך בה שינויים או לבטלה, ככל שהדבר ניתן בכפוף להוראות התקנון והדין, עליו לפנות ללא דיחוי לחברה בדוא”ל [email protected] או בטלפון 054-9097974, שינוי הזמנה יכנס לתוקף ויחייב את החברה רק בכפוף לאישורו על ידי החברה באמצעות משלוח אישור הזמנה חדש ללקוח.

5.           אספקת והובלת המוצרים על פי ההזמנה

5.1.       בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר, תספק החברה ללקוח את המוצרים, באמצעות שליח (על ידי חברת שילוח חיצונית) לכתובת הלקוח (כפי שהוזנה באתר על ידי הלקוח), על פי רוב וזולת אם נודיע אחרת, תוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה וגמר התשלום עבורה (המאוחר מביניהם). לא ניתן לתאם מועד ספציפי למשלוח והוא יסופק בתוך טווח הזמן כאמור (הזמנות שנקלטו במערכת עד שעה 12:00 יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים. הזמנות שנקלטו לאחר השעה 12:00 יטופלו, ככל הניתן, ביום העסקים למחרת. הזמנות שנקלטו בימי שישי ושבת ובערבי חג וימי חג, יטופלו, ככל הניתן, ביום ראשון או יום החול העוקב שלאחר מכן). למרות האמור, משלוחים למען הנמצא ברשימת הישובים המרוחקים, יסופקו תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה וגמר התשלום עבורה (המאוחר מביניהם). לרשימת הישובים המרוחקים לחץ כאן.

5.2.       זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג. מובהר כי שעון השרת בו מופעל אתר החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לענין שעת אישור ההזמנה ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה.

5.3.       אספקת המוצרים שבהזמנה כפופה לזמינותם במלאי. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר, כמו-גם לספק את כל המוצרים שבהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה בנושא. במקרה בו לא ניתן לספק מוצר שהוזמן (עקב אי-זמינות במלאי או מכל סיבה אחרת), החברה תנסה ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטים שמסר על מנת לבחון אפשרות לספק לו מוצר תחליפי, ככל שקיים, על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר התחליפי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח יהיה מעונין במוצר התחליפי שהוצע לו או במוצר תחליפי אחר, הוא יחויב / יזוכה בהפרש המחיר אל מול המוצר שהוזמן, לפי העניין. היה והלקוח לא יהיה מעונין במוצר תחליפי כלשהו, הלקוח רשאי יהיה לבטל את ההזמנה כליל או לבטל את המוצר הספציפי שלא ניתן לספקו ולקבל זיכוי בגינו. מובהר כי ללקוח מזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה של אי-אספקת מוצר שהוזמן ו/או במקרה שסופק מוצר תחליפי במקומו.

5.4.       מובהר כי רכישת המוצרים ואספקתם אפשרית אך ורק כאשר מען האספקה המבוקש מצוי במדינת ישראל, בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את האספקה. באחריות הלקוח לוודא בטרם ביצוע ההזמנה, כי אכן ניתן לשלוח את ההזמנה למען המבוקש. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אספקת המוצרים כפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכד’). אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בהתאם למדיניות האריזה של החברה (בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת), כפי שתעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעת החברה.

5.5.       בנוסף למחירי המוצרים בהזמנה, יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 19 ש”ח. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את מלוא דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו. רכישה מעל 499 ₪ תהיה פטורה מתשלום דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את תעריפי ותנאי המשלוחים מעת לעת. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הרכישה לתשלום ביום האספקה, כך שככל שסכום הרכישה בפועל לא יעלה על 499 ₪, מכל סיבה שהיא לרבות חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יתווספו דמי משלוח בנוסף לסכום הרכישה.

5.6.       במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, על הלקוח לפנות ביוזמתו לחברה לצורך תאום מועד אספקה בשנית, ובמקרה שכזה יהיה עליו לשאת בעלות המשלוח, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח. אי-תאום מועד משלוח חדש לא יפטור את הלקוח מתשלום על ההזמנה שבוצעה על ידו לרבות תשלום דמי משלוח, ככל שהיו.

5.7.       בעת מילוי הפרטים הנדרשים ו/או במידה והשליח יצור קשר עם הלקוח, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שההזמנה תונח בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהיה הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. בקשה כאמור נעשית על אחריותו המלאה של הלקוח, ולחברה לא תהיה אחריות לכל נזק ו/או אבדן, ישיר, תוצאתי או אחר שיגרמו למשלוח ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי עקב האמור (לרבות עקב גניבה או קלקול של המוצרים), והלקוח יחויב במלוא סכום הרכישה ודמי המשלוח. למרות האמור, לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע כי במקרים מסוימים לא תתאפשר הנחת מוצרים כאמור ו/או כי נדרשת נוכחות של הלקוח בבית לשם קבלת המשלוח, וכן כי במקרים מסוימים מחויבת השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה.

5.8.       אי-עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה, לא תפטור את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

6.           מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

6.1.       על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח שסופק לו עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. אם הלקוח לא יטען בכתב במהלך שלושים ימים מיום קבלת החשבונית מהחברה כל טענה הנוגעת לחיובים המפורטים בחשבונית, הרי הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה ביחס לחיובים כאמור והוא יחשב כמאשר את פרוט החיובים בחשבונית ומסכים לסכום החיוב.

6.2.       במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת / החלפת / החזרת המוצרים ו/או את החיוב / הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו. מובהר כי השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר עשויה להיות מחוייבת אף היא בדמי משלוח, לפי הענין.

6.3.       הלקוח רשאי לבטל עסקה, במקרה של חרטה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ו/או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר מביניהם), על ידי מתן הודעה על ביטול העסקה באחת מהדרכים המפורטות כאמור בסעיף 4.9 לעיל (בהודעת הביטול יש לציין את השם המלא, מספר תעודת זהות, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי איתו בוצע התשלום ואת מספר ההזמנה), ועמידה ביתר ההוראות המפורטות להלן, ובלבד שאין מדובר במוצרי מזון, מוצרים מתכלים, מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות ותוספי תזונה, הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים, ומוצרים שעל פי דין אין להחזירם.

6.4.       לצורך ביטול עסקה, החזרה או החלפת מוצר, יש להחזיר לחברה את המוצר שלם, באריזתו המקורית (שלא נפתחה), מבלי שנעשה בו כל שימוש ומבלי שהמוצר נפגם, ולצרף את חשבונית הרכישה. מבלי לגרוע מהאמור, פתיחת האריזה ונגיעה במוצר בכל דרך שהיא, נחשבת לשימוש ובמקרה שכזה לא יהיה ניתן לבצע החלפה, החזרה או ביטול עסקה. החזרת המוצר לחברה הנה באחריות הלקוח ותתבצע באמצעות החזרה לחברה בכתובת קרליבך 10, תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 8:00 – 18:00 וביום ו’ בין השעות 8:00 – 15:00.

6.5.       עם קבלתו ייבדק המוצר על ידינו ולאחר אישור ובכפוף לאמור לעיל, יבוצע זיכוי בגין אותו חלק מסכום העסקה ששולם, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, וכן בניכוי דמי המשלוח אשר לא יושבו ללקוח. הזיכוי יעשה לאותו אמצעי תשלום בו בוצעה העסקה.

6.6.       במקרה של ביטול עקב פגם או אי-התאמה בין המצוין באישור ההזמנה לבין המוצר שסופק וכן במקרה של אי-אספקת המוצר בחלוף 30 יום ממועד אישור ההזמנה / אחד מהמוצרים שהוזמן אינו במלאי, ניתן לבקש להחזיר את המוצר וזאת בתוך 14 ימים מקבלת אישור ההזמנה או קבלת המוצר, לפי המאוחר, ובכפוף להחזרת המוצר יינתן זיכוי כספי, ובלבד שהמוצר הוחזר באריזתו המקורית (שלא נפתחה), שלא נעשה בו כל שימוש ושהמוצר לא נפגם. לחילופין יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים / אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה כאמור.

6.7.       לא ניתן להחזיר מוצר או לבטל עסקה מבלי שהוחזרו כל הפריטים שהוזמנו ו/או נמסרו במסגרתה, ולא ניתן לפצל החזרה/החלפה של מוצרים שנרכשו כמארז, סט או “באנדל”. כמו-כן לא ניתן לפצל החזרה / החלפה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות בהן חלה הנחה מיוחדת ו/או מחיר מבצע (1+1, קנה קבל וכד’). במקרים כאמור יש לבחור בין ביטול העסקה בשלמותה והחזרת כל הפריטים שנרכשו ו/או נמסרו במסגרתה, או לא לבטל את העסקה כלל. ככל שסופקו במסגרת העסקה מוצרים במתנה או הטבה אחרת, החזרתם יחד עם המוצרים היא תנאי לביצוע הביטול / ההחזרה וקבלת ההחזר הכספי.

6.8.       אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), רשאים לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח ובין החברה (כולל באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה רשאית לבקש תעודה המוכיחה כי הפונה הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לפי הענין.

6.9.       הזכות לביטול כאמור לעיל עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח). במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה / קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר מתן ההנחה / ההטבה / הקופון.

7.           ביטול עסקה על ידי החברה

7.1.       החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה ללקוח, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע לקוח (כולה או חלקה), ו/או לא לאשר ללקוח הזמנה ו/או אספקה של  הזמנה שאושרה (כולה או חלקה) ו/או לחסום את הגישה של הלקוח לאתר ו/או לבטל התקשרות עמו, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

·       בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, לתנאי השימוש באתר, או ל”מדיניות הפרטיות” ו/או בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה בלתי ראוי באתר ו/או מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין (לרבות חשש ממשי להתרחשות מי מהאמור).

·       אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שאמצעי התשלום של הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי ו/או אם מונה ללקוח מפרק, מפרק זמני, כונס, מנהל מיוחד, ו/או שניתן בעניינו צו פירוק ו/או צו כינוס, ו/או שהוטל עיקול מהותי על חלק מנכסיו ו/או כל הליך דומה.

·       במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר ו/או אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח ו/או אם יתברר כי הלקוח מסר פרטים שגויים.

·       אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.

·       אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה.

·       במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת.

·       בכל מקרה אשר מחמת כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או לא מכוונת, תקלות, השבתות וכד’, אין באפשרות החברה, על פי שיקול דעתה, לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק ללקוח את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת.

·       במקרה בו נפלה טעות כלשהי (לרבות טעות סופר) ו/או התרחשה תקלה כלשהי אחרת באתר, לרבות במהלך הצעת המוצר למכירה, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח וכד’.

7.2.       מובהר כי בכל מקרה כאמור, לא תהיה לחברה כל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, ולא תהיה לחברה כל התחייבות כלפיהם, לרבות, אך לא רק, עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכד’.

8.           קישורים באתר

8.1.       באתר עשויים להיכלל קישורים (links) לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט (לרבות ישראלים או זרים), אשר אינם מופעלים על ידי החברה ו/או מצויים בשליטתה ו/או בפיקוחה (“לינק/ים” או “קישור/ים“). הצפייה והשימוש בתכנים המופיעים בלינקים הנה בכפוף לתנאי השימוש ול”מדיניות הפרטיות” הנוהגים באותם אתרים, ומובהר שהחברה לא תישא באחריות ללינקים ו/או לתכנים הקיימים בהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל לינק מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.

8.2.       הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין החברה ערבה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר. החברה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. בנוסף, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש ו/או הסתמכות על הלינקים ו/או התכנים כאמור.

8.3.       כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע על אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע על גבי אריזת המוצר.

8.4.       מובהר כי ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר “כמות שהוא” (“AS IS”). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.

9.           הצטרפות למאגר צרכנים

האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר הלקוחות של החברה (“מאגר הלקוחות“). הצטרפות למאגר הלקוחות והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות “מדיניות הפרטיות”, וכן לתנאים נוספים, לפי הענין וככל שיהיו. בעת ההרשמה למאגר יתבקש הלקוח למסור פרטיים אישיים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד). הלקוח מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הלקוחות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.

10.        פרטיות ואבטחת מידע  

10.1.    בעת השימוש באתר נאסף מידע הקשור ללקוחות המשתמשים באתר. חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, כלומר בשם, בכתובת, במספר הטלפון, גיל, מין, דוא”ל, וכל מידע אישי אחר שנמסר לנו. זהו המידע שהלקוח מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לשירותים שיוצעו במסגרתו או בעת ביצוע הזמנה. חלק מהמידע אינו מזהה את הלקוחות אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיהם – המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר. לדוגמה, מידע אודות פרסומות שקראו הלקוחות באתר, העמודים בהם צפו, ההצעות והשירותים שעניינו אותם, כתובת האינטרנט ממנה פנו לאתר (IP Address), מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפו ועוד.

10.2.    המידע שיימסר במסגרת ההרשמה ו/או שיצטבר ו/או יאסף אודות הלקוחות עקב השימוש באתר ובשירותי החברה, ישמר ויעשה בו שימוש בהתאם למפורט ב”מדיניות הפרטיות”, ובין היתר, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, למתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, משלוח הודעות בנוגע לסקרים, הטבות ועדכונים, דיוור ישיר, משלוח מידע שיווקי ופרסומי, מבצעים וקידומי מכירות לרבות לגבי מוצרי, שירותי ומותגי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתופי פעולה, ו/או מוצרים או שירותים אחרים (בין מידע שהחברה תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים), כמו-גם לצורך מתן הוראות ו/או עזרה הקשורים לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה; והכל באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), טלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או אמצעי מדיה אחרים. דע לך כי אינך נדרש על פי חוק למסור לנו מידע, וכי העברתו לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא.

10.3.    החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי הלקוחות ו/או שיאסף אודותיהם, גם על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות הלקוחות באתר וציפיותיהם, על מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, וכן על מנת להתאים את הפניות ללקוחות (מודעות, דיוורים וכד’) למאפייני ותחומי ההתעניינות שלהם. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה את הלקוח אישית בשם או כתובת והוא יהיה ברובו מידע סטטיסטי.

10.4.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על הלקוחות באתר (ככל שמידע זה מזהה אותם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: (א) במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי “מדיניות הפרטיות” ו/או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר אליו, פעולות בניגוד לדין, להוראות תנאי השימוש או ל”מדיניות הפרטיות”, או ניסיון לבצע מי מאלה; (ב) במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ג) על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי הלקוח או מידע אודותיו; (ד) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש של הלקוח, החברה או צד שלישי, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ה) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי הלקוחות את הוראות אלו; (ו) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה, לרבות לספקי המוצרים ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע הלקוח באתר (ובכלל זה לחברות האשראי); (ז) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה ובקשר עם האתר; (ח) בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת של הלקוח למסירת המידע.

10.5.    מובהר כי עם הזנת פרטיך באתר האינטרנט, הנך נותן את הסכמתך לחברה לשלוח אליך דברי פרסומת באמצעים המנויים בחוק, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או מדיה אחרות, בין במהלך תקופת השימוש שלך באתר ובין לאחריה ולאחר סיום ההסכם שלך עם החברה. מובהר כי בהתאם לדין, הנך יכול לחזור בך מהסכמתך לקבלת פניות ו/או דיוורים כאמור, באמצעות שליחת בקשה להסרה, אל כתובת הדואר האלקטרוני המיועדת לכך [email protected] (או לכל כתובת דואר אלקטרוני אחרת שתיועד לכך, כפי שתפורסם מעת לעת), או בדרכים אחרות ו/או נוספות, אם וככל שיופיעו בהודעות שישלחו אליך.

10.6.    החברה (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמה), משתמשים  ו/או עשויים להשתמש ב”עוגיות” (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה (לרבות – pixel tags, tags, web beacons), לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של כל לקוח, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם לקוח מעונין להימנע מקבלתן כאמור הוא יוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. לקוח שאינו יודע כיצד לעשות כן, יוכל לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, על כל לקוח להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שהלקוח לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיכולות שבאתר. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע ממכשיר הקצה בו הנך עושה שימוש. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

10.7.    על אף המאמצים בהם נוקטות החברה, אין היא יכולה להבטיח באופן מוחלט מניעת גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במערכות המידע שלה. לכן, החברה אינה יכולה להתחייב שהאתר ו/או השימוש בו יתנהלו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השימוש בו ו/או המידע שנאסף במסגרתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית, וידוע ללקוח שהחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו ו/או בתוכן האצור במערכות המידע של החברה, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

11.        זכויות יוצרים וקניין רוחני

11.1.    זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, לרבות שם האתר, והתוכנות והמידע המאוחסן והמוצג בו, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, אופן הצגת האתר ועיצובו, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, ה-Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו הם רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

11.2.    אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל סוגי המוצרים ו/או הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מהחברה. כמו-כן, אין להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.

11.3.    זכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור הם קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או של הצדדים השלישיים ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם מפרסמים ו/או צדדים שלישיים.

11.4.    אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש, במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.

11.5.    אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות Crawlers, Robots  וכד’, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, בכתב ומראש.

12.        אחריות

12.1.    החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, ובכלל זה לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת ההזמנה ו/או טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי ו/או טעות בהקלדת מספר היחידות המוזמנות, טעות בהקלדת סוג המוצר המוזמן וכד’.

12.2.    החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל הקשור לעיכובים ו/או בגין חברת השילוח שהנה צד שלישי שאינו קשור בחברה, ובכלל זה לעניין עיכובים ו/או תקלות באספקת המשלוח ושמקורם בלקוח ו/או בחברת השילוח, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות וכד’. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה.

12.3.    האתר ניתן לשימוש על בסיס “כמות שהוא” (“AS IS”), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו, כמו-גם בגין מידע ותכנים המופיעים באתר שמקורם בצדדים שלישיים, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. כמו-כן, החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, אי-דיוקים, השמטות, פגמים וכד’, בקשר עם השימוש באתר, ולא יהיו אחראים לנזקי תכנה, חומרה, או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי לגשת או להשתמש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.

12.4.    השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר.

12.5.    החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח ו/או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, וזאת עקב מי מהמקרים הבאים – איחור במועד האספקה ו/או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים (למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה); אי-אספקת מוצר שהוזמן, ו/או עקב תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק (ובלבד שתאריך התפוגה כאמור הנו בפרק זמן סביר לאחר יום קבלת המוצר, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה); הפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם ו/או לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הלקוח ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

12.6.    למען הסר ספק ומבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי האחריות של החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

12.7.    התכנים המוצגים באתר הינם כלליים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה או ניסיון לשכנע לרכוש מוצר כלשהו. מוצע ללקוח לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין.

12.8.    המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, הנובעים מהפרת תקנון זה ו/או הנובעים ממעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה שתועלה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של הלקוח באתר.

13.        שינויים באתר

13.1.    החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות את פעילות האתר, התכנים, המוצרים והשירותים שכלולים בו, את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

13.2.    כמו-כן, החברה שומרת על זכותה להגביל ו/או לחסום תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר ו/או את השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, וכן לסיים את פעילות אתר ולהסירו מרשת מהאינטרנט. פעולות כאמור יכול שיהיו כרוכות במחיקת מלוא המידע האצור באתר ו/או במערכות המידע של החברה.

14.        שונות

14.1.    תקנון זה יחד עם “מדיניות הפרטיות” של האתר מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר, ככל שקיים, בין המשתמש ובין החברה ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות “מדיניות הפרטיות” באתר, תגברנה הוראות “מדיניות הפרטיות”.

14.2.    אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או שהינן בניגוד לתקנון זה ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או להעניק יתרון תחרותי לאחר ו/או כדי לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או בכל דרך אחרת שעלולה לגרום נזק לחברה, לאתר ו/או ללקוחות אחרים של החברה. בנוסף, אין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק. אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של לקוחות או מידע אחר לגבי לקוחות, ואין להשתמש במידע כאמור או להעבירו לאדם או גוף כלשהם.

14.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש הלקוח באתר, בכל עת בו הפר הלקוח את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע הלקוח שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר ו/או מכל סיבה אחרת שתראה החברה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה, אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) ללקוח. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי לקוח ואשר יש בה משום הפרה של תנאי תקנון זה או בכלל.

14.4.    המונח “תוכן” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

14.5.    כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש הלקוח באתר, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונותם.

14.6.    מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של הוראות תקנון זה על ידי הלקוח או לקוחות אחרים, לא תחשב כהסכמה או כוויתור מצד החברה על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים.

14.7.    על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.

14.8.    אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

GET SOCIAL

עגלת קניות

אין מה לראות כאן!

אבל בואו נתקן את זה

חזרה לחנות